Ers 2019, mae sefydliadau ledled Cymru wedi bod yn ein helpu i adeiladu darlun o gynulleidfaoedd ar draws y genedl drwy gyfrannu data i'r set ddata genedlaethol drwy Audience Finder. Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth am hyfedredd cynulleidfaoedd yn y Gymraeg a gafodd ei chasglu gan ymatebwyr i'n harolwg Audience Finder safonol i Gymru. 

 

Gallwch archwilio data eich sefydliad ar y metrig hwn drwy wneud cais am adroddiad o brif bwyntiau eich data arolwg i'n tîm cymorth

 

Sylwer: Mae'r mewnwelediadau hyn ond ar gael i sefydliadau sy'n cyflwyno data arolwg drwy Audience Finder. I ddechrau defnyddio arolygon Audience Finder, a darganfod sut mae'r lefel hyfedredd yn y Gymraeg ymhlith eich cynulleidfaoedd yn cymharu â sefydliadau eraill, cofrestrwch am ein harolwg Audience Finder rhad ac am ddim yma.