This Knowledge Base is no longer updated and the information might be out of date. For the most accurate, up-to-date help, please visit our new Knowledge Base:

Visit The Audience Agency Community Knowledge Base

Cynulleidfaoedd Mewn Cymru

Ble gallaf ddod o hyd i ddata am boblogaeth Cymru yng nghyd-destun yr Audience Spectrum?
Gallwch weld pwy sy'n byw ble. Mae gan yr Audience Agency amrywiaeth o offerynnau ac adnoddau rhad ac am ddim sy'n ystyried cyfansoddiad demograffig...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:16 PM
Ble gallaf ddod o hyd i ddata mynychu ar gyfer siaradwyr Cymraeg?
Ers 2019, mae sefydliadau ledled Cymru wedi bod yn ein helpu i adeiladu darlun o gynulleidfaoedd ar draws y genedl drwy gyfrannu data i'r set ddata gene...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:21 PM