Ydyn. Mae ein harolwg Audience Finder safonol i Gymru ar gael ar ffurf fersiynau Cymraeg a Saesneg, ynghyd ag unrhyw gwestiynau o'n rhestr o gwestiynau premiwm. 

 

Yn ogystal, mae ein Harolwg Cynulleidfaoedd Digidol newydd hefyd ar gael yn y Gymraeg a Saesneg. 

 

Ni chodir unrhyw dâl ychwanegol i sefydliadau sy’n dymuno cynnal arolygon yn ddwyieithog.

 

Gofynnwn fod sefydliadau sy'n dymuno derbyn fersiwn Gymraeg o'r arolwg er mwyn cynnal arolwg o'u cynulleidfaoedd yn gwneud cais am hynny wrth gwblhau'r ffurflen gais arolwg.

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am arolygon Audience Finder yma ac am ein Harolwg Cynulleidfaoedd Digidol yma