This Knowledge Base is no longer updated and the information might be out of date. For the most accurate, up-to-date help, please visit our new Knowledge Base:

Visit The Audience Agency Community Knowledge Base

Audience Finder Cymru

A allaf gael mynediad i Audience Finder yn y Gymraeg?
Gallwch. Mae ein hofferyn mewnwelediad Audience Finder 2.0 BETA o'r genhedlaeth nesaf ar gael yn ddwyieithog. Defnyddiwch y togl iaith ar frig y sgrin e...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:56 PM
A yw arolwg craidd Audience Finder yng Nghymru yn wahanol i'r arolwg craidd yn Lloegr?
Ydy. Maent yn dempledi arolwg gwahanol.   Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r cwestiynau a geir yn yr arolwg Audience Finder safonol i Gymru yr un p...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:36 PM
A yw arolygon Audience Finder yn ddwyieithog?
Ydyn. Mae ein harolwg Audience Finder safonol i Gymru ar gael ar ffurf fersiynau Cymraeg a Saesneg, ynghyd ag unrhyw gwestiynau o'n rhestr o gwestiynau ...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:57 PM
Beth yw'r gofynion adrodd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru?
Yn 2019, penodwyd The Audience Agency gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno'r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru newydd.    MaeAudience Finder, ...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:31 PM
Beth yw'r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?
Mae Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn rhaglen mewnwelediad rhad ac am ddim sydd ar gael i bob sefydliad ym maes y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru.  Ma...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:30 PM
Nid yw fy sefydliad yn aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru – a yw Audience Finder yn dal i fod ar gael am ddim i ni?
Ydy. Mae Audience Finder ar gael yn rhad ac am ddim i bob sefydliad sy'n cyfrannu data ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid neu ei gydberthynas ...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:59 PM
Sut allaf ddefnyddio Audience Finder i helpu fy sefydliad i weithredu ‘er budd pawb’?
Yng Nghynllun Corfforaethol 2018 – 2023 Cyngor Celfyddydau Cymru, amlinellwyd cynlluniau i gefnogi sector Cymru wrth ddatblygu'i gynnig ‘er budd pawb’. ...
Tue, 24 Aug, 2021 at 4:05 PM
Sut y gallaf gael mynediad i gymorth a chylchlythyrau yn y Gymraeg?
Gallwch gael mynediad i gymorth yn y Gymraeg drwy ein desg gymorth ar-lein.  Anfonwch e-bost at ein tîm i support@theaudienceagency.org.uk  Ffoniwch ein ...
Thu, 11 Mar, 2021 at 7:41 PM