Ydy. Mae Audience Finder ar gael yn rhad ac am ddim i bob sefydliad sy'n cyfrannu data ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid neu ei gydberthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Gallwch ddarganfod sut i ddechrau yma